Trójcowo wychowuje intelektualnie i duchowo od 1992 roku.

ZASADY ODBYWANIA DYŻURÓW

DYŻURUJĄCY RODZICE ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO WSZYSTKICH UCZNIÓW W SZKOLE.

Rodzice/opiekunowie po uprzednim wyrażeniu chęci dyżurowania, zgłaszają się o godzinie 9:00 w sali 107 na pierwszym piętrze aby podpisać listę obecności i ustalić podział obowiązków na dany dzień.

Osoby dyżurujące otrzymają przydział do następujących miejsc:

Pierwsze piętro:

 • przy głównych drzwiach wejściowych i bocznych od strony małego parkingu należy:
  • zwracać uwagę na osoby wchodzące na teren budynku szkolnego,
  • dopilnować by z budynku nie wychodzili uczniowie bez pozwolenia nauczyciela,
 • sprawdzać czystość i porządek w łazienkach,
 • dopilnować by uczniowie i oczekujący rodzice nie zakłócali zajęć lekcyjnych głośnymi rozmowami.

Drugie piętro:

 • na korytarzu i schodach należy dopilnować by zachowana była cisza i porządek,
 • w bibliotece i sklepiku szkolnym należy pomóc w normalnych zajęciach tych organizacji,
 • uczniów należy kierować do łazienek znajdujących się na pierwszym piętrze.

Trzecie piętro:

 • w łazienkach należy pomóc małym dzieciom oraz dopilnować ogólnego porządku (z łazienki tej korzystać mogą tylko uczniowie klas na trzecim piętrze),
 • na korytarzu i schodach należy pomóc w zachowaniu ciszy, porządku i spokoju.

Osoba dyżurująca ma prawo i obowiązek zwracać uwagę uczniom aby komunikowali się wyłącznie w języku polskim. Przypadki poważnego naruszenia porządku oraz nagłe wypadki osoba dyżurująca jest zobowiązana zgłosić kierownikowi szkoły pd nr. tel. 312-929-9902 lub zarządowi szkoły pod nr tel. 312-929-9901. W razie bezpośredniego zagrożenia życia należy bezzwłocznie zatelefonować do pogotowia ratunkowego pod nr. 911.

Kierownik, nauczyciele czy osoby z zarządu mają prawo poprosić dyżurnych o pomoc i skierować do innych czynności związanych z działalnością szkoły.

Dyżur trwa do godziny 13:00, po czym osoba powinna zgłosić się do skarbnika szkoły (pokój 107) w celu zwrócenia plakietki i odebrania depozytu za dyżur.

Dziękujemy za niekorzystanie z telefonów i nieczytanie książek w czasie trwania dyżuru.

Masz pytanie? Zadzwoń:

312.929.9901

Więcej informacji kontaktowych »

Strony klasowe

Zadania domowe, informacje od nauczyciela - teraz dostępne na stronach klasowych bez hasła.

Patron medialny międzyszkolnego konkursu pt. „Polskie miejsca w Chicago i okolicach o których warto wiedzieć”

Nadchodzące wydarzenia:

 • 25 listopada 2017
  Święto Dziękczynienia – wolna sobota
 • 2 grudnia 2017
  Rekolekcje adwentowe / Wyjazd do Copernicus Center na film " Dwie korony"
  kl. 5 - 3 liceum
 • 9 grudnia 2017
  Wizyta Mikołaja
 • 16 grudnia 2017
  Wspólne spotkanie świąteczne w sali pod szkołą/ Jasełka
 • 23 grudnia 2017
  Okres świąteczny – wolna sobota
 • 30 grudnia 2017
  wolna sobota
 • 6 stycznia 2018
  Zabawa karnawałowa klas młodszych (3-latki – kl.3)
 • 13 stycznia 2018
  Matura z geografii
 • 20 stycznia 2018
  Zabawa karnawałowa dla rodziców
 • 27 stycznia 2018
  Studniówka

Zobacz cały kalendarz »

Prawa autorskie należą do Polskiej Szkoły
im. Trójcy Świętej w Chicago, 2004-2017

XHTML

admin