Trójcowo wychowuje intelektualnie i duchowo od 1992 roku.

NAUKA RELIGII

Nauka religii w parafii im. Trójcy Świętej odbywa się w następujący sposób:

  • Jako jeden z przedmiotów lekcyjnych Polskiej Szkoły, wykładanych w każdą sobotę w godzinach od 9:00-13:00. Opłata za naukę religii jest włączona w opłatę za naukę w szkole.
  • Jako przedmiot wykładany w ramach Parafialnego Programu Katechetycznego w każdą niedzielę o godzinie 12:00 w budynku szkoły w salach na trzecim piętrze.  Opłata za rok szkolny wynosi $85za jedno dziecko, $80 za drugie dziecko, za każde następne $60. Zapisy odbywają się w sali parafialnej pod kościołem w niedziele po Mszach Świętych.  W sprawie zapisów lub po dodatkowe informacje proszę kontaktować się z biurem parafialnym pod numerem telefonu: 773.489.4140.
  • W indywidualnych przypadkach, za zgodą księdza dyrektora, dzieci przyjmowane są na lekcje religii odbywane podczas zajęć polskiej szkoły w sobotę.  W takich przypadkach rodzice przyprowadzają dzieci jedynie na katechezę.  Opłata za rok szkolny wynosi $100 i jest wnoszona do kasy parafialnej na ręce siostry katechetki.

Masz pytanie? Zadzwoń:

312.929.9901

Więcej informacji kontaktowych »

Strony klasowe

Zadania domowe, informacje od nauczyciela - teraz dostępne na stronach klasowych bez hasła.

Patron medialny międzyszkolnego konkursu pt. „Polskie miejsca w Chicago i okolicach o których warto wiedzieć”

Nadchodzące wydarzenia:

Zobacz cały kalendarz »

  Formularz zgłoszenia życzeń do okolicznościowego pamiętnika z okazji 25. rocznicy.

Prawa autorskie należą do Polskiej Szkoły
im. Trójcy Świętej w Chicago, 2004-2017

XHTML

admin