Trójcowo wychowuje intelektualnie i duchowo od 1992 roku.

REGULAMIN SZKOŁY

ART. I

Par. 1.

Nazwa szkoły: POLSKA SZKOŁA im. TRÓJCY ŚWIĘTEJ.

Par. 2.

Pod względem organizacyjnym stanowi placówkę mającą na celu nauczanie w zakresie szkoły podstawowej i średniej.

Par. 3.

Każda klasa ma swój program nauczania i odpowiednie podręczniki, które ustala Rada Pedagogiczna lub ZNP.

ART. II: CELE I ZADANIA

Par. 1.

Program nauczania obejmuje przedmioty ojczyste: język polski, historię, geografię, religię.

Par. 2.

Zadaniem szkoły jest:

 1. prowadzenie nauki mówienia, czytania, pisania,
 2. zapoznanie ucznia z dziejami Narodu Polskiego
 3. poznanie Kraju Ojców,
 4. nauczanie religii,
 5. prowadzenie zajęć pozaszkolnych.

Celem jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu pracy pedagogicznej, budzenie dumy narodowej, kształtowanie stosunku uczuciowego do narodu pochodzenia.

ART. III

Par. 1.

Nauczyciele muszą posiadać odpowiednie studia lub doświadczenie pedagogiczne.

Par. 2.

Grono nauczycielskie tworzy Rada Pedagogiczna, której działalność oparta jest na oddzielnym specjalnym regulaminie.

Par. 3.

Dyrektor Misji mianuje Kierownika szkoły (i jego zastępcę w razie potrzeby) na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia na dalsze lata.

Par. 4.

Rada Pedagogiczna odbywa konferencje, których przedmiotem są sprawy pedagogiczne.

ART. IV

Par. 1.

Nauka odbywa się w każdą sobotę od września do czerwca.

Par. 2.

Rok szkolny dzieli się na 2 okresy klasyfikacyjne. Okres pierwszy od początku roku do stycznia, drugi do czerwca. Każdy uczeń jest klasyfikowany z przedmiotów jakie obowiązują w danej klasie, a także z zachowania. Za pierwszy okres uczeń otrzymuje Kartę Postępów, którą musi zwrócić nauczycielowi po podpisaniu przez rodziców. W okresie końcowym roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje Zaświadczenie Szkolne na specjalnym blankiecie podpisane przez kierownika i wychowawcę.

Par. 3.

Po ukończeniu 8 klas uczeń otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkoły podstawowej.

Par. 4.

Do szkoły przyjmuje się dzieci od 4 roku życia. Dzieci młodsze mogą być przyjęte za zgodą nauczyciela.

ART. V

Par. 1.

Szkoła pozostaje pod opieką Komitetu Rodzicielskiego, którego zadaniem jest materialne utrzymanie szkoły.

Par. 2.

Kierownik szkoły wchodzi z urzędu w skład Komitetu Rodzicielskiego i ściśle z nim współpracuje we wszystkich zagadnieniach.

 

Niniejszy Regulamin zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego dnia 12 sierpnia 1994 roku.

Masz pytanie? Zadzwoń:

312.929.9901

Więcej informacji kontaktowych »

Strony klasowe

Zadania domowe, informacje od nauczyciela - teraz dostępne na stronach klasowych bez hasła.

Patron medialny międzyszkolnego konkursu pt. „Polskie miejsca w Chicago i okolicach o których warto wiedzieć”

Nadchodzące wydarzenia:

 • 20 stycznia 2018
  Zabawa karnawałowa dla rodziców
 • 21 stycznia 2018 godz. 10:00AM
  Przystanek Historia w Chicago
  Msza św. / Poświęcenie i złożenie w katakumbach " ziemii z Łączki".
 • 27 stycznia 2018
  Studniówka
 • 3 lutego 2018 godz. 1:15PM
  Półroczna konferencja klasyfikacyjna
 • 17 lutego 2018
  Zebranie sprawozdawcze
 • 24 lutego 2018
  Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego
 • 3 marca 2018
  "Wilczym Tropem" - Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • 10 marca 2018
  Szkolny konkurs ortograficzny
 • 18 marca 2018
  Obiad przygotowany przez rodziców (niedziela)/ Msza sztandarowa
 • 24 marca 2018
  Śniadanie Wielkanocne / Marsz dla Jezusa

Zobacz cały kalendarz »

Prawa autorskie należą do Polskiej Szkoły
im. Trójcy Świętej w Chicago, 2004-2018

XHTML

admin