Trójcowo wychowuje intelektualnie i duchowo od 1992 roku.

REGULAMIN UCZNIA

 1. Uczeń Polskiej Szkoły powinien:

  1. Wyróżniać się wysoką kulturą osobistą oraz wzorowym zachowaniem w szkole i poza jej terenen.
  2. Poznawać język, historię, kulturę i wiarę swoich przodków oraz korzystać z ich dorobku.
  3. Być człowiekiem o prawym i dobrym sercu.
  4. Godnie reprezentować Naród Polski.
 2. Obowiązki ucznia

  1. Przybywać punktualnie na lekcje.
  2. Przynosić wymagane przybory lekcyjne.
  3. Brać czynny udział w lekcjach.
  4. Przygotowywać się do lekcji i systematycznie odrabiać zadania domowe.
  5. Szanować mienie szkoły.
  6. Okazywać szacunek dorosłym i rówieśnikom.
  7. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
  8. Przebywać w klasie w czasie zajęć lekcyjnych.
  9. Ucznia obowiązuje odpowiedni strój.
 3. Przepisy szkolne

  1. Językiem obowiązującym w szkole jest język polski.
  2. Nieobecność w szkole musi być usprawiedliwiona przez rodziców. Pięć nieusprawiedliwionych nieobecności powoduje niesklasyfikowanie ucznia.
  3. Zabrania się używania telefonów komórkowych i wszelkich gier elektronicznych w czasie lekcji.
  4. Zabrania się przynoszenia do szkoły oraz używania: narkotyków, alkoholu, papierosów.
  5. Zabrania się samodzielnego opuszczania budynku szkolnego w czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw.
  6. Zabrania się używania wulgarnych słów.
  7. Zabrania się używania w szkole rolek, deskorolek i tym podobnych rzeczy.
  8. Zabrania się biegania oraz gry w piłkę na terenie budynku oraz na parkingu.
 4. Prawa ucznia

  1. Uczeń ma prawo do poszanowania godności osobistej.
  2. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w razie trudności w nauce.
  3. Uczeń ma prawo do dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela jeżeli nie radzi sobie z opanowaniem materiału programowego z powodu dłuższej usprawiedliwionej nieobecności.
 5. Nagrody

  Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, obowiązkowość, sumienność oraz wysoką frekwencję uczeń otrzymuje:

  • wyróżnienie w klasie,
  • dyplom,
  • nagrodę książkową,
  • list gratulacyjny przesyłany rodzicom.
 6. Kary

  Niestosowanie się do regulaminu ucznia pociąga za sobą następujące kary:

  • ustne upomnienie przez nauczyciela,
  • powiadomienie rodziców,
  • rozmowa z kierownikiem szkoły,
  • rozmowa z dyrektorem szkoły,
  • wezwanie rodziców,
  • obniżenie oceny ze sprawowania przez Radę Pedagogiczną na wniosek nauczyciela,
  • usunięcie ze szkoły, bez zwrotu kosztów i bez możliwości ponownego przyjęcia do szkoły.

Regulamin uaktualniony we wrześniu 2010.

Masz pytanie? Zadzwoń:

312.929.9901

Więcej informacji kontaktowych »

Strony klasowe

Zadania domowe, informacje od nauczyciela - teraz dostępne na stronach klasowych bez hasła.

Patron medialny międzyszkolnego konkursu pt. „Polskie miejsca w Chicago i okolicach o których warto wiedzieć”

Nadchodzące wydarzenia:

 • 20 stycznia 2018
  Zabawa karnawałowa dla rodziców
 • 21 stycznia 2018 godz. 10:00AM
  Przystanek Historia w Chicago
  Msza św. / Poświęcenie i złożenie w katakumbach " ziemii z Łączki".
 • 27 stycznia 2018
  Studniówka
 • 3 lutego 2018 godz. 1:15PM
  Półroczna konferencja klasyfikacyjna
 • 17 lutego 2018
  Zebranie sprawozdawcze
 • 24 lutego 2018
  Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego
 • 3 marca 2018
  "Wilczym Tropem" - Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • 10 marca 2018
  Szkolny konkurs ortograficzny
 • 18 marca 2018
  Obiad przygotowany przez rodziców (niedziela)/ Msza sztandarowa
 • 24 marca 2018
  Śniadanie Wielkanocne / Marsz dla Jezusa

Zobacz cały kalendarz »

Prawa autorskie należą do Polskiej Szkoły
im. Trójcy Świętej w Chicago, 2004-2018

XHTML

admin