Trójcowo wychowuje intelektualnie i duchowo od 1992 roku.

ZARZĄD SZKOŁY

 • Prezydent szkoły:

  Ks. Andrzej Totzke, S.Chr.

  – Prezydentem szkoły jest dyrektor Polskiej Misji Duszpasterskiej w Kościele Trójcy Świętej.

 • Dyrekcja szkoły:

  Maria Baran - Dyrektor
  Bernadetta Manturo
  - Zastępca Dyrektora

  – Dyrektor szkoły wraz z gronem pedagogicznym jest odpowiedzialny za nauczanie i wychowanie uczniów. Dyrektor szkoły wchodzi z urzędu w skład Komitetu Rodzicielskiego i ściśle z nim współpracuje we wszystkich zagadnieniach.

 • Zarząd Koła Rodzicielskiego:

  Krzysztof Bozek - Prezes
  Marzena Łabędź - Zastępca
  Agnieszka Konieczny - Skarbnik
  Maria Englisz - Sekretarz Protokołowy
  Karina Czajko - Sekretarz
  Beata Kamiński
  Barbara Pluta

  – Koło Rodzicielskie z zarządem na czele jest organem opiekuńczym szkoły, jest odpowiedzialne za stronę prawną, środki materialne i gospodarkę funduszami szkolnymi. Organem wykonawczym Koła Rodzicielskiego jest Zarząd Koła wybierany na rok przez Walne Zebranie zwyczajną większością głosów. Zarząd Koła Rodzicielskiego:

  1. Wykonuje uchwały Walnego Zebrania.
  2. Zbiera składki członkowskie i fundusze na cele szkoły, gospodaruje nimi.
  3. Organizuje imprezy dochodowe.
  4. Współpracuje z Kierownikiem Szkoły i gronem nauczycielskim w sprawach techniczno-organizacyjnych szkoły.
  5. Zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Koła raz do roku i Nadzwyczajne Walne Zebranie w razie potrzeby.
 • Komisja Rewizyjna:

  Michał Kędryna - Przewodniczący
  Alina Sobótka
  Bogusława Parzygnat

  – Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków lub ich zastępców. Komisja Rewizyjna:

  1. Kontroluje gospodarkę Zarządu Koła.
  2. Składa sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli Walnemu Zebraniu.
  3. Stawia wniosek Zarządowi Koła o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w wypadku stwierdzenia niezgodności dokumentów kasowych ze stanem faktycznym.

Masz pytanie? Zadzwoń:

312.929.9901

Więcej informacji kontaktowych »

Strony klasowe

Zadania domowe, informacje od nauczyciela - teraz dostępne na stronach klasowych bez hasła.

Patron medialny międzyszkolnego konkursu pt. „Polskie miejsca w Chicago i okolicach o których warto wiedzieć”

Nadchodzące wydarzenia:

 • 30 września 2017
  Spektakl „W zaczarowanym lesie Czerwonego Kapturka” (0 – 5)
 • 14 października 2017
  Dzień Nauczyciela
 • 21 października 2017
  Zebranie trójek klasowych
 • 28 października 2017
  „Nie Bardzo straszny Dwór” - Copernicus Center (kl. VI – 3 lic.)
 • 4 listopada 2017
  Klasowe zdjęcia / zdjęcia maturzystów / zdjęcia rodzinne
 • 11 listopada 2017
  Akademia z okazji Święta Niepodległości
 • 18 listopada 2017
  Pasowanie na ucznia / Obiad przygotowany przez nauczycieli (niedziela)
 • 25 listopada 2017
  Święto Dziękczynienia – wolna sobota
 • 9 grudnia 2017
  Wizyta Mikołaja
 • 16 grudnia 2017
  Wspólne spotkanie świąteczne w sali pod szkołą/ Jasełka

Zobacz cały kalendarz »

Prawa autorskie należą do Polskiej Szkoły
im. Trójcy Świętej w Chicago, 2004-2017

XHTML

admin