Trójcowo wychowuje intelektualnie i duchowo od 1992 roku.

ZARZĄD SZKOŁY

 • Prezydent szkoły:

  Ks. Andrzej Totzke, S.Chr.

  – Prezydentem szkoły jest dyrektor Polskiej Misji Duszpasterskiej w Kościele Trójcy Świętej.

 • Dyrekcja szkoły:

  Maria Baran - Dyrektor
  Bernadetta Manturo
  - Zastępca Dyrektora

  – Dyrektor szkoły wraz z gronem pedagogicznym jest odpowiedzialny za nauczanie i wychowanie uczniów. Dyrektor szkoły wchodzi z urzędu w skład Komitetu Rodzicielskiego i ściśle z nim współpracuje we wszystkich zagadnieniach.

 • Zarząd Koła Rodzicielskiego:

  Krzysztof Bozek - Prezes
  Maria Englisz - Zastępca
  Agnieszka Konieczny - Skarbnik
  Agnieszka Bastrzyk - Sekretarz Protokołowy
  Barbara Pluta
  Marzena Łabędź
  Andrzej Chruszczyk

  – Koło Rodzicielskie z zarządem na czele jest organem opiekuńczym szkoły, jest odpowiedzialne za stronę prawną, środki materialne i gospodarkę funduszami szkolnymi. Organem wykonawczym Koła Rodzicielskiego jest Zarząd Koła wybierany na rok przez Walne Zebranie zwyczajną większością głosów. Zarząd Koła Rodzicielskiego:

  1. Wykonuje uchwały Walnego Zebrania.
  2. Zbiera składki członkowskie i fundusze na cele szkoły, gospodaruje nimi.
  3. Organizuje imprezy dochodowe.
  4. Współpracuje z Kierownikiem Szkoły i gronem nauczycielskim w sprawach techniczno-organizacyjnych szkoły.
  5. Zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Koła raz do roku i Nadzwyczajne Walne Zebranie w razie potrzeby.
 • Komisja Rewizyjna:

  Alina Sobótka - Przewodniczący
  Karina Czajko
  Agnieszka Schwietert

  – Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków lub ich zastępców. Komisja Rewizyjna:

  1. Kontroluje gospodarkę Zarządu Koła.
  2. Składa sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli Walnemu Zebraniu.
  3. Stawia wniosek Zarządowi Koła o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w wypadku stwierdzenia niezgodności dokumentów kasowych ze stanem faktycznym.

Masz pytanie? Zadzwoń:

312.929.9901

Więcej informacji kontaktowych »

Strony klasowe

Zadania domowe, informacje od nauczyciela - teraz dostępne na stronach klasowych bez hasła.

Patron medialny międzyszkolnego konkursu pt. „Polskie miejsca w Chicago i okolicach o których warto wiedzieć”

Nadchodzące wydarzenia:

 • 20 stycznia 2018
  Zabawa karnawałowa dla rodziców
 • 21 stycznia 2018 godz. 10:00AM
  Przystanek Historia w Chicago
  Msza św. / Poświęcenie i złożenie w katakumbach " ziemii z Łączki".
 • 27 stycznia 2018
  Studniówka
 • 3 lutego 2018 godz. 1:15PM
  Półroczna konferencja klasyfikacyjna
 • 17 lutego 2018
  Zebranie sprawozdawcze
 • 24 lutego 2018
  Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego
 • 3 marca 2018
  "Wilczym Tropem" - Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • 10 marca 2018
  Szkolny konkurs ortograficzny
 • 18 marca 2018
  Obiad przygotowany przez rodziców (niedziela)/ Msza sztandarowa
 • 24 marca 2018
  Śniadanie Wielkanocne / Marsz dla Jezusa

Zobacz cały kalendarz »

Prawa autorskie należą do Polskiej Szkoły
im. Trójcy Świętej w Chicago, 2004-2018

XHTML

admin