Trójcowo wychowuje intelektualnie i duchowo od 1992 roku.

HISTORIA SZKOŁY NA TRÓJCOWIE

Polska Szkoła Sobotnia im. Trójcy Świętej została utworzona w październiku 1992 roku przy Polskiej Misji Duszpasterskiej.  Została założona przez parafian w celu krzewienia kultury polskiej oraz nauki języka polskiego poza granicami Polski.  Dyrektorem szkoły jest proboszcz Polskiej Misji Duszpasterskiej, i tak od 1992 do 2002 roku był nim ks. Władysław Gowin, od września 2002 roku był nim ks. Paweł Bandurski, a od września 2007 roku jest nim ks. Andrzej Maślejak.  Pierwszym kierownikiem szkoły była Danuta Padowska, po roku działalności szkoły kierownictwo przejęła Małgorzata Kusiak, która zarządzała szkołą aż do 2008 roku, natomiast od 2009 roku do dnia dzisiejszego szkołą zarządza Barbara Ignas.

Początkowo szkoła liczyła 70 uczniów, których uczyło zaledwie 4 nauczycieli.  Dziś w szkole uczy się około 360 uczniów, nad którymi sprawuje pieczę 21 nauczycieli oraz 9 katechetów.  Kadra tej szkoły dokłada wszelkich starań aby ich podopieczni poza przyswajaniem wiedzy i kultywowaniem tradycji polskich, poczuli się przede wszystkim jednością narodową.  Nauczyciele poza zajęciami w klasach, całym sercem angażują się w różnego rodzaju prace społeczne na rzecz szkoły.  Prowadzą kronikę szkolną, gazetkę “Echo szkolne” oraz kółko matematyczne dla klas od 1 – 5.  Co roku odbywają się również konkursy plastyczne i recytatorskie, a niektórzy uczniowie tej szkoły zajmują znaczące miejsca w konkursach międzyszkolnych.

Do 2007 roku szkoła składała się z trzech działów: przedszkolnego, podstawowego oraz gimnazjalnego natomiast od 2008 roku jest poszerzona o liceum.  Dzieci i młodzież co sobotę uczęszczają na zajęcia, które dla wszystkich rozpoczynają się o godzinie 9:00 a kończą o 12:30 z wyjątkiem liceum, które kończy zajęcia o godzinie 1:00.  Na zajęciach wychowankowie szkoły sobotniej zapoznają się nie tylko z językiem polskim ale także z geografią, historią Polski oraz wychowaniem katechetycznym.  Pierwsi absolwenci zdawali maturę w 1998 roku.   Obecnie dyplomy maturalne upoważniają absolwentów polskiej szkoły do uzyskania punktów kredytowych na wyższych uczelniach.  Przez wzgląd na funkcjonowanie szkoły w ramach Polskiej Misji Duszpasterskiej wszystkie dzieci oraz młodzież wraz z wychowawcami uczestniczą w rekolekcjach, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.  Także świętowanie wszystkich uroczystości szkolnych i rocznicowych połączone jest z uczestnictwem we Mszy Swiętej.

Polska Szkoła Sobotnia im. Trójcy Świętej od 27 kwietnia 1997 roku ma swój własny sztandar, którego powstanie zainspirowała swoim projektem uczennica szkoły Magdalena Walczak.  Sztandar ten do dziś zajmuje honorowe miejsce w budynku szkolnym i jest nieodpartym dowodem przywiązania do Polski, jej tradycji oraz kultury.  Poza sztandarem, szkoła z okazji 20 lecia swojego istnienia doczekała się także własnego hymnu, którego tekst napisała Anna Groniecka, natomiast muzykę skomponowała Roma Najderska.

Już od 20 lat tradycją szkoły są uroczyste ślubowania uczniów klas pierwszych, które przeważnie odbywają się w październiku, Akademie z okazji Dnia Matki oraz spektakle słowno-muzyczne z okazji rocznic narodowych, takich jak Konstytucja 3 Maja czy 11 Listopada.   Uczniowie szkoły wraz z nauczycielami utworzyli także amatorski teatr, w którym przygotowują Jasełka na Boże Narodzenie lub też inne sztuki, np: “Szewczyk Dratewka” czy “Czerwony Kapturek”.  Przedstawiane są one nie tylko uczniom szkoły ale również parafianom.  W szkole odbywają się także przed świętami Bożego Narodzenia, Wigilie klasowe, a w okresie poświątecznym zabawy noworoczne.  Każdego roku przed świętami odbywa się tradycyjny „opłatek”, w którym uczestniczą księża, siostry, nauczyciele, katecheci oraz przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego.  Uczniowie szkoły wraz z nauczycielami co roku biorą także udział w paradzie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.  Szkoła tętni życiem, a uczniowie przyjeżdżają do niej nawet z dalekich przedmieść Chicago.  Oprócz nauki dzieci oraz młodzież tej szkoły są bardzo aktywnie zaangażowane w zajęcia poza szkolne, takie jak: Zespół Pieśni i Tańca “Lajkonik” (od lat prowadzony przez Halinę Misterkę) oraz „Schola”.

W 2012 roku przypada jubileusz dwudziestolecia istnienia szkoły, która dla wielu osób jest zetknięciem się z tym co polskie, co przybliża im kraj rodziców i dziadków, ich historię, kulturę i tradycję.  Podczas 20 lat istnienia szkoły jej próg przekroczyło setki uczniów i dziesiątki nauczycieli.  Jej absolwenci nawet po zakończeniu nauki pozostają w serdecznych kontaktach z nauczycielami a pobyt w szkolnych murach wspominają z dużym sentymentem.

Co natomiast o szkole myślą sami uczniowie?

“Lubię polską szkołę ponieważ daje ona mi możliwość nauki języka i historii kraju, w którym urodzili się moi rodzice. Daje mi szansę zawarcia przyjaźni z dziećmi, których rodzice pochodzą z różnych stron Polski. Lubię bardzo brać udział we wszystkich uroczystościach, które organizuje polska szkoła. Podoba mi się też, jak ważną rolę gra nauka a nie zabawy.”

Ola Spilski
klasa Va

“Przychodzić co sobotę nie było przykrym obowiązkiem, lubię polską szkołę. Nauczyłam się płynnie mówić i pisać poprawnie po polsku. Poznałam historię i geografię kraju, z którego pochodzą moi rodzice i dziadkowie. Spotkałam wspaniałych ludzi, którzy zostali moimi najlepszymi przyjaciółmi i będę utrzymywała z nimi kontakt przez długi czas.”

Karolina Puchalski
klasa maturalna

“Polska Szkoła im. Trójcy Świętej bardzo pomogła mi w życiu. Były czasy gdy miałem problemy ze zrozumieniem codziennych rozmów Polaków, ale z pomocą moich nauczycieli nauczyłem się poprawnie czytać i pisać po polsku. W ciągu wieloletniej nauki przekonałem się jak wielkie znaczenie ma język polski i kultura kraju moich rodziców. Nauka w szkole była dla mnie wielkim doświadczeniem i sądzę, że każdy powinien skorzystać z tej możliwości.”

Adam Szaciłowski
klasa maturalna

Bardzo istotnym fundamentem tej placówki są również Rodzice uczniów, ponieważ to dzięki nim uczniowie uczęszczają do szkoły, mówią w języku polskim i czują tak silny związek z polskością.

Masz pytanie? Zadzwoń:

312.929.9901

Więcej informacji kontaktowych »

Strony klasowe

Zadania domowe, informacje od nauczyciela - teraz dostępne na stronach klasowych bez hasła.

Patron medialny międzyszkolnego konkursu pt. „Polskie miejsca w Chicago i okolicach o których warto wiedzieć”

Nadchodzące wydarzenia:

 • 20 stycznia 2018
  Zabawa karnawałowa dla rodziców
 • 21 stycznia 2018 godz. 10:00AM
  Przystanek Historia w Chicago
  Msza św. / Poświęcenie i złożenie w katakumbach " ziemii z Łączki".
 • 27 stycznia 2018
  Studniówka
 • 3 lutego 2018 godz. 1:15PM
  Półroczna konferencja klasyfikacyjna
 • 17 lutego 2018
  Zebranie sprawozdawcze
 • 24 lutego 2018
  Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego
 • 3 marca 2018
  "Wilczym Tropem" - Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • 10 marca 2018
  Szkolny konkurs ortograficzny
 • 18 marca 2018
  Obiad przygotowany przez rodziców (niedziela)/ Msza sztandarowa
 • 24 marca 2018
  Śniadanie Wielkanocne / Marsz dla Jezusa

Zobacz cały kalendarz »

Prawa autorskie należą do Polskiej Szkoły
im. Trójcy Świętej w Chicago, 2004-2018

XHTML

admin