Trójcowo wychowuje intelektualnie i duchowo od 1992 roku.

KLASA 2B - MAŁGORZATA PODLASEK

Zadanie domowe (na 20 stycznia)

1. Przepisz do zeszytu "Słowa do zapamiętania (2)" rozdane na lekcji (czy, czego, dlaczego, gdy, jest, jestem, jesteś, nigdy, żeby, sobą, będę)

2. Dokończ uzupełnianie kart pracy Czego brakuje (1)(2) i (3) rozdane na lekcji. Poproś rodziców o sprawdzenie. Karty dotyczą dwuznaków. Przepisz do zeszytu wszystkie słowa z dwuznakami. Można pogrupować wg dwuznaków.

3. Naucz się czytać mini sztukę "Opowieść o Szarej Skarpetce" rozdaną na zajęciach. Można ćwiczyć z rodzicami lub rodzeństwem czytając z podziałem na role. Tak czytaliśmy w klasie.

4.Czytanka Str 105 - Ćwicz czytanie rymowanek na tej stronie. Zima i wiosna była ćwiczone w klasie.

5. Ćwiczenia str. 130 ćw. 8. Utrwalamy nazwy miesięcy.

 

Zadanie domowe (na 13 stycznia)

1. Zdefiniuj w zeszycie słowa: synonim, identyczny i atmosfera. Czy pamiętasz, że słowo atmosfera ma dwa znaczenia? Jakie jest drugie znaczenie? Zdefiniuj w zeszycie.

2. Przepisz do zeszytu następujace słowa z opowiadania czytanego w czasie zajęć: fatałaszki, gałganki, szmatki i stroje. To synonimy. Co one oznaczają? Zapisz w zeszycie.

3. Utwórz zdrobnienia od następujacych słów: kot, pies, mysz i ptak. Zapisz oba słowa w zeszycie.

4. Naucz się na pamięć nazw miesięcy (Ćwiczenia str. 125). W jakim miesiącu rodzice mają urodziny? W jakim miesiącu są Twoje urodziny? Zapisz w zeszycie.

5. Ćwiczenia strona 126 ćw.5. Rozwiąż zagadkę i naucz się czytać ten wierszyk-zagadkę.

6. Czy możesz w kilku zdaniach opowiedzieć rodzicom tekst o przygodach skarpetki? Jakiego była koloru? Dlaczego wyruszyła w świat? Gdzie się znalazła? Komu pomogła i w jaki sposób? Jak zakończyła się ta historia. Poproś by zapisali Twoją relację na osobnej kartce. Proszę nie zapomnieć o podpisaniu kartki.

 

Zadanie domowe (na 6 stycznia)

O 11:30 dzieci wezmą udział w zabawie karnawalowej dla klas młodszych. Zachęcam do ubrania kostiumów.

1. Nauczę się pięknie czytać tekst "Karnawałowy Bal" rozdany w klasie.Tekst zostanie również wysłany e-mailem.

2. Dalej ćwiczymy tekst "Wesoła Choinka." Zachęcam do przeczytania tekstu w Święta przy choince:)

3. Klasa bardzo ładnie nauczyła się śpiewać kolędy "Pojdźmy Wszyscy do Stajenki" oraz "Przybieżeli do Betlejem". Zachęcam do śpiewania z dziećmi w Święta.

4.Ćwiczenia strona 35 ćw. 9,10 oraz str. 49 ćw. 10.

5. Czytanka str.74 - powtarzamy jesienny słowniczek.

6. Str 90-92. Proszę uzupełnić "Jesienną Powtórkę" ćw. 1, 2, 3,4,5, 6, 7, 8 i 9. Str. 94 ćw. 13 i strona 95 ćw.14.

 

Życzę Wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

 

Zadanie domowe (na 16 grudnia)

Kolejne zajęcia są ostatnimi przed przerwą świąteczną. Spotykamy się w klasie o 9:00. Razem udajemy się na Jasełka na 9:30. Rozumiem,że Jasełka będą trwały około godziny. Następnie wracamy do klasy. Przewiduję 45 minut zajęć. O 11:30 udajemy się na wspólną wigilię do sali pod kościołem. Tam się spotykamy i stamtąd odbieramy dzieci.

1. Nadal uczymy się na pamięć kolęd zwłaszcza "Przybieżeli do Betlejem". Drugą kolędę "Pójdźmy wszyscy do stajenki" klasa opanowała już bardzo ładnie. Przynajmniej proszę ćwiczyć dwie zwrotki z każdej kolędy.

2. Proszę przepisać tekst 2 zwrotek kolędy "Przybieżeli do Betlejem" do zeszytu z podziałem na sylaby. Np. Przy-bie-że-li do Bet-le-jem itd. Na ostatnich zajęciach powtarzaliśmy podział wyrazów na sylaby oraz głoski i litery. Niektórzy dalej mają z tym problemy.

3. Proszę pięknie nauczyć się czytać tekst "Wesoła Choinka" rozdany na zajęciach. Dla ułatwienia wyrazy już są podzielone na sylaby. Jeżeli ktoś nie ma tego tekstu, to dowolny fragment z czytanki "Idą Święta" podręcznik str. 88-89.

4. Ostatnia szansa dodać cegiełkę na wieżę czytelniczą. Rozstrzygamy konkurs, które dzieci najwięcej przeczytały.

5. Uzupełniamy Ćwiczenia Rozdział 11 str. 87/9, 88/10, 89/11. 

Zadanie domowe (na 9 grudnia)

1. Zrobię w zeszycie listę wszystkich rzeczy, które przynieśliśmy do szlachetnej paczki. Kto zapamiętał najwięcej nazw produktów spożywczych, kosmetyków, ubrań i zabawek? 

2. Napiszę w zeszycie co rozumiem przez słowo dobroczynność.

3. Powtórzę słowa z karty "Zalety" z 4 listopada. Dlaczego to są przymiotniki?

4. Nauczę się czytać przymiotniki i ich definicje z Czytanki strona 86 "Jaki jest św. Mikołaj?" Przepiszę do zeszytu same przymiotniki określające św. Mikołaja.

5. Nauczę sie na pamięć pierwszych 2 zwrotek kolędy "Pójdźmy wszyscy do stajenki." Proszę przynosić teksty 2 kolęd rozdanych dzisiaj na każde zajęcia aż do świąt. Cwiczyliśmy to dzisiaj i dzieci już dobrze sobie radziły.

 

Zadanie domowe (na 2 grudnia)

1. Nauczę sie pięknie czytać wierszyk "Plon niesiemy plon" z Czytanki strona 66 i przepiszę bardzo starannie ten wiersz do zeszytu.

2. Nauczę się czytać dowolny paragraf z tekstu " O zielonym jabłuszku i ogrodowym ludku" z Czytanki strona 41 i wypiszę z tego paragrafu do zeszytu wszystkie słowa z rz i ch.

3.Ćwiczenia "Asy z II Klasy" strona 45 ćwiczenie 4 i 5, strona 46 ćwiczenie 6 i 7 oraz strona 47 ćwiczenie 8. 

Zadanie domowe (na 18 listopada)

Proszę sprawdzić, że dziecko ma wszystkie materialy otrzymane w klasie wpięte do skoroszytu. Potrzebne są na każdych zajęciach.

1. Przeczytam z rodzicami wszystkie teksty i wiersze  z Czytanki  "Asy z II Klasy" dotyczące Święta Niepodległości (Str. 57- 60). Zapytam rodziców, jeżeli czegoś nie rozumiem. 

2. Nauczę się czytać wierszyk "Polsko" Str. 60.

3. Przepiszę do zeszytu 3 zwrotkę tego wiersza (od słów "Chcemy się uczyć...")

4. Zdefiniuję w zeszycie słowa : terytorium Polski, granice Polski, niepodleglość oraz akademia. Były dokładnie omawiane i ilustrowane na zajęciach.

5. Dokończę kolorować prace zaczęte na zajęciach i przyniosę do szkoły.

6. Ćwiczymy wyrazy do zapamiętania z poprzedniej lekcji. (Punkt 3 POPRZEDNIEGO zadania) 

Zadanie domowe (na 11 listopada 2017)

Przypominam, że należy przyjść odświętnie ubranym, ponieważ obchodzimy Święto Niepodległości. Wszelkie akcenty patriotyczne są mile widziane. Proszę porozmawiać z dzieckiem przed zajęciami o historii Polski i przybliżyć mu słowa takie jak niewola czy niepodległość oraz upewnić się, że pamięta symbole narodowe i piosenkę "Jesteśmy Polką i Polakiem". ( Polecam króciutki filmik IPN pt. "Polskie Symbole Narodowe")

1. Przeczytaj "Wierszyk o zmiękczeniach" rozdany dzisiaj na zajęciach. Jeżeli jest dla Ciebie za trudny, poproś rodzica o pomoc w czytaniu.

2.W oparciu o arkusz "Zmiękczenia - kontrast"  - Nauczę się czytać wszystkie słowa i wypiszę do zeszytu zmiękczenia i litery zaraz po nich następujące np. ćw, ćm...cia, nia, sia itd. Rodzice, proszę sprawdzić czy dziecko na zajęciach dobrze pokolorowało litery na tym arkuszu: zmiękczenia na zielono, sąsiadujące spółgłoski na niebiesko, a sąsiadujące samogłoski na czerwono.

3. W oparciu o arkusz "Wyrazy do zapamiętania" - proszę wyćwiczyć czytanie i pisownię słów : ja, ją, się, nie, nic, mnie, chcę, przed, siebie, iść, być. Dziecko powinno bez problemu czytać i pisać te słowa. Są to słowa często używane w języku polskim i na tym etapie dzieci powinny już je znać. Wiele dzieci już nie ma z tym problemu, ale dla pewności zadaję to ćwiczenie.

4. Ćwiczenia "Asy z II Klasy" Str. 51 ćw.12 i 52. ćw.13, 53 ćw. 14

5. Naucz sie czytać wiersz Marii Konopnickiej pt. Jesienią. Jest on w Czytance na stronie 38. Jeżeli nie zdążyłeś/zdążyłaś na lekcji uzupełnij arkusz dotyczący wiersza. Połącz sylaby i wpisz brakujące słowa. Arkusz może też posłużyć do nauki czytania.

6. Napisz w zeszycie krótki tekst mówiący o tym kiedy jest sezon na grzyby, jakie znasz rodzaje grzybów jadalnych i trujących i co można zrobić z grzybów. 

Zadanie domowe (na 4 listopada 2017)

 1. W oparciu o kartę pracy "Zalety"

 • Naucz się czytać wszystkie słowa z karty. 
 • Użyj przynajmniej cztery słowa z karty pracy w zdaniach: "Jestem(słowo 1) i (słowo 2). Chciałbym/chciałabym być bardziej (słowo 3) i (slowo 4)" Zapisz te dwa zdania w zeszycie do zadań domowych. Postaraj się, żeby literki były napisane starannie między "grubymi liniami". Zachęcam do użycia karty pracy jako wzoru jak poprawnie łączyć litery. Można też na nich poćwiczyć pisanie. Specjalnie po to zostały przygotowane.

2. W oparciu o kartę pracy "Jacy jesteśmy" - Przepisz na tej karcie, staranie w odpowiednich liniach: nie skarż, nie kłam, nie gadaj, nie chwal się.

 3. W oparciu o treść filmiku "Kozucha kłamczucha" ułóż proste zdania z wyrazami: wygonić, wyrzucić, niesprawiedliwie osądzić, udawać, przechytrzyć i odzyskać. Poproś rodziców o zapisanie tych zdań na osobnej kartce.

4. Ćwiczenia "Asy z II Klasy" Strona 7 - Dokończ uzupełnianie rubryk i naucz się dobrze czytać sylaby ze zmiękczeniami. Większości dzieci nie powinno to sprawiać trudności.

 Zadanie domowe (na 28 października 2017)

1. Naucz się dobrze czytać wierszyk "Dwujęzyczność," który otrzymalaś/otrzymaleś w klasie. Spróbuj nauczyć się go na pamięć.

2. Wyjaśnij co znaczą slowa dziki, oswojony i instynkt. Zapisz slowa i znaczenia w zeszycie.

3. Ćwiczenia "Asy  z II Klasy" strona 11 ćwiczenie 8 i 10, strona 25 ćwiczenie 4, strona 26 ćwiczenie 5 i 6.

Zadanie domowe (na 21 października 2017)

I. Na podstawie strony otrzymanej na zajęciach 21 października (zaczynającej się od słów ("Andy to góry...") 

1. Naucz się dobrze czytać zdania od początku strony, aż do zdania "Odwaga to cecha..."  Wszystkie zdania mają identyczną składnię i były ćwiczone na zajęciach.

2. Z pozostałej części (od zdania "Edek dał mi czas..." do końca strony) starannie wypisz do zeszytu wszystkie wyrazy jednosylabowe. Dla ułatwienia wszystkie te wyrazy są napisane na czarno. Policz ile wyrazów znalazłaś/znalazłeś i zapisz cyfrę w zeszycie. Przeczytaj glośno zapisane wyrazy.

II "Asy z II Klasy Ćwiczenia" Strona 18 ćwiczenie 8, 9 (tylko wpisać numerki, można ale nie trzeba przepisywać imion) i strona 22 ćwiczenie 12.

III Opowiedz rodzicom historię orangutana, którą czytaliśmy na lekcji, kim był, jak miał na imię, gdzie mieszkał, co lubił robić i jeść, co go spotkało i jak się zakończyła dla niego ta historia. Poproś, aby rodzic zapisał na osobnej kartce, czego się od Ciebie dowiedział i przynieś tę kartkę na zajęcia.

Zadanie domowe (na 14 października 2017)

Podstawą zadania jest material przeslany e-mailem, jak również otrzymany przez wszystkich na zajęciach 7 października. Proszę zwrócić uwagę, aby zadanie bylo wykonane starannie i aby dzieci zaczynaly pisać z lewej strony i zostawialy jedną linijkę wolną. Jeżeli to konieczne, zadanie należy przepisać na czysto. Proszę przeznaczyć jeden zeszyt tylko na zadania domowe.

 1. Przepisz do zeszytu z tabeli "Moje sylabki" parami obok siebie wszystkie sylaby otwarte (kończące się na samogloskę) i zamknięte (kończące się na spólgloskę) z "j" oraz "ch," a następnie przeczytaj glośno to co napisalaś albo napisaleś. Np. ja aj, jo oj itd. 
 2. Ćwicz czytanie parami sylab otwartych i zamkniętych zwlaszcza z gloskami c,j,ch,w,ż oraz rz.
 3. Dokladnie wyćwicz czytanie zdań otrzymanych w klasie. Zdania są na 2 stronach. Pierwsza zaczyna się od "Mama ma dużo macy i magi" a druga " "Jola i Józefa." Zdania zawierają tylko sylaby otwarte i nie powinny większości dzieci sprawiać trudności. Jeżeli któreś sylaby są dla dziecka trudne wracamy do ćwiczeń z poprzedniej lekcji (Moje Sylabki -Sylaba Otwarta) i kart z prostymi dwusylabowymi slowami, które dzieci otrzymaly na zajęciach.

Proszę jeszcze raz zapoznać sie z informacjami w sekcji "Sprawy organizacyjne" umieszczonej poniżej. Niektóre dzieci nadal nie są zaopatrzone we wszystkie konieczne do lekcji rzeczy NAWET OLÓWKI, GUMKI oraz ZESZYTY zakupione w szkole.

Zadanie domowe (na 7 października 2017)

Podstawą zadania jest material przeslany e-mailem jak również otrzymany przez wszystkich na zajęciach 30 września (Moje Sylabki -Sylaba Otwarta)

 1. Przepisz do zeszytu malymi literami wszystkie sylaby z trzema dowolnymi spólgloskami (np. ga, go, gu, gó, ge, gi, gy)
 2. Ćwicz czytanie sylab w kolumnach i rzędach (Kolumna- zmienia się samogloska, a spólgloska pozostaje ta sama. Rząd- zmienia się spólgloska, a samogloska pozostaje ta sama).
 3.  Ile wyrazów możesz utworzyć, dodając do sylaby "ma" inne sylaby z listy? Zapisz utworzone slowa w zeszycie.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

I Kontakt z nauczycielem:

Małgorzata Podlasek

telefon: 312.636.2899

poczta: gosha.podlasek@gmail.com

 II Lista rzeczy potrzebnych na zajęcia:

 1. Czytanka "Asy z II Klasy"
 2. Ćwiczenia "Asy z II Klasy"
 3. Folder (otrzymany na pierwszych zajęciach)
 4. Skoroszyt (binder do organizacji materialów)
 5. Piórnik (3 olówki, gumka, kredki, pisaki, klej w sztyfcie)
 6. Cztery (4) zeszyty zakupione w szkole ( Na razie 2 przynosimy na zajęcia).
 7. Chlebak z drugim śniadaniem i podpisana butelka z wodą.

III Trzy "P" ucznia klasy 2B:

Punktualny (nie spóźniam się na zajęcia)

Przygotowany (mam zrobione zadanie i jestem gotowy do lekcji)

Pozytywny (dam radę jeśli się postaram i spędzę trochę czasu)

IV Budujemy wieżę czytelniczą.

Na karteczkach-cegielkach zapisujemy tytuly przeczytanych przez siebie lub rodziców książek i naklejamy w klasie na tablicy "Czytamy po polsku."

Masz pytanie? Zadzwoń:

312.929.9901

Więcej informacji kontaktowych »

Strony klasowe

Zadania domowe, informacje od nauczyciela - teraz dostępne na stronach klasowych bez hasła.

Patron medialny międzyszkolnego konkursu pt. „Polskie miejsca w Chicago i okolicach o których warto wiedzieć”

Nadchodzące wydarzenia:

 • 20 stycznia 2018
  Zabawa karnawałowa dla rodziców
 • 21 stycznia 2018 godz. 10:00AM
  Przystanek Historia w Chicago
  Msza św. / Poświęcenie i złożenie w katakumbach " ziemii z Łączki".
 • 27 stycznia 2018
  Studniówka
 • 3 lutego 2018 godz. 1:15PM
  Półroczna konferencja klasyfikacyjna
 • 17 lutego 2018
  Zebranie sprawozdawcze
 • 24 lutego 2018
  Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego
 • 3 marca 2018
  "Wilczym Tropem" - Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • 10 marca 2018
  Szkolny konkurs ortograficzny
 • 18 marca 2018
  Obiad przygotowany przez rodziców (niedziela)/ Msza sztandarowa
 • 24 marca 2018
  Śniadanie Wielkanocne / Marsz dla Jezusa

Zobacz cały kalendarz »

Prawa autorskie należą do Polskiej Szkoły
im. Trójcy Świętej w Chicago, 2004-2018

XHTML

admin