Trójcowo wychowuje intelektualnie i duchowo od 1992 roku.

KLASA 6 - p. ELŻBIETA BATURA

Sobota
04/29/17
Jęz.polski
ćwiczenia- zadanie 3,5 strona 136-137
3 kartki xero.
Historia
Temat: Rozbiory Polski
Kartka xero - Tadeuszu Kościuszko
 
 
Sobota
04/22/17
Praca domowa
Jęz. polski
1. 3 kartki xero
Geografia
ćwiczenia- 1,3,4 strona 69
Historia
ćwiczenia 1,2,3 strona 89-90
 
 
 
 Informacje szkolne.
1.Msza św. z okazji 25 – lecia szkoły, niedziela, 23 kwietnia, godz. 12.15, serdecznie zapraszam wszystkich rodziców i uczniów do wzięcia udziału w tym uroczystym wydarzeniu.
2.Parada 3- Maja – pozwolenia wraz z opłatą $ 5 za autobus  ( ze szkolnego transportu mogą skorzystać rodziny naszych uczniów). W tym emailu wysyłam pozwolenie na Paradę, bardzo proszę aby uczniowie przynieśli mi je w sobotę.

 

 

Sobota 04/01/2017

Bardzo proszę o podpisanie przez rodziców pozwolenia na wyjście uczniów z budynku szkoły w związku z organizowanym ''Marszem dla Jezusa'' w sobotę 8 kwietnia.

Praca domowa

Jęz.polski

Temat: Tworzenie przymiotników od rzeczwoników i czasowników.

Praca domowa: z zeszytu ćwiczeń- ćwiczenie 4,5 strona 108-109( ułóż zdania)

2.Dwie kartki xero

GeografiaTemat: Kraków

Cwicznie 1,2 strona 65

Kartka xero

Historia

Temat: Tadeusz Kościuszko

Praca domowa

Kartka xero

 

 

Sobota

03/25/17

Jęz.polski

Temat: Pisownia czasowników z zakonczeniem ''-śmy''

Praca domowa

1. Uczniowie mają wybrać 3 czasowniki z zakończeniem ''-śmy'' i ułożyć 3 zdania.

2. Kartki xero '' O czasie'', '' Nie powtarzaj się'', ''Podobne a jednak inne''

 

Geografia

Temat: Warszawa stolica Polski. ( strona 57)

Praca domowa

1. Kartka z pytaniami do tematu lekcji,

2. ćwiczenia z książki cw. 1,2 strona 59; 5 str 60; 1,2 str 61

Sobota

03/18/17

Jęz.polski

Temat: Rozszerzamy wiadomości o przymiotnikach.

Praca domowa: Trzy kartki xero z ćwiczeniami o przymiotnikach.

Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości z tematu ''Jak naprawić Rzeczpospotlię''

Praca domowa

1. Naucz się odpowiadać na pytania z powtórzenia( uczniowie mają je w zeszytach)

2. ćwiczenia z książki-ćwiczenie 2,3,5 strona 81-82

Geografia

Temat: Pojezierze Mazurskie

Praca domowa:

1. ćwiczenie 1,2 strona 56

2. Uzupełnij brakujące wyrazy (kartka xero)

 

 

 

Sobota

03/11/2017

Jęz.polski

Temat: ''Kim jestem'' dyskuja na temat fragmentu książki pt.''Marcin Kozera''

Praca domowa

1. Kartk xero z ćwiczeniami gramatycznymi

2. Napisz na kartce na temat '' Czy czujesz się Polakiem, Amerykaninem czy może jednym  i drugim''

3. Przeczytaj dwa ostatnie rozdziały ''Marcina Kozera'' ( quiz z tych dwóch ostatnich rozdziałów)

Historia

Temat: Stanisław August Poniatowski

Praca domowa:

1. Kartka xero

Geografia

 

Sobota

03/04/2017

Jęz.polski

Temat : Przypomnienie wiadomości o przymiotniku

1.ćwiczenie-6 strona 101

2. dwie kartki xero

Historia

Temat: Jak naprawić Rzeczpospolitą.

Praca domowa: przygotuj się do krótkiego sprawdzianu z ostatnich dwóch tematów lekcji.

Geografia

Temat: Parki narodowe : Woliński Park Narodowy

Praca domowa: Kartka z pytaniami z tematu lekcji.

 

 

Sobota

02/25/2017

Jęz.polski

Temat:Pisownia ''rz''

Praca domowa

1.Dwie kartki xero z ćwiczeniami ortograficznymi.

Historia

Temat: August II Mocny- szlachta w XVII wieku

1.Kartka xero

Geografia

Temat: Morze Bałtyckie

Praca domowa

1.Kartka xero

 

Sobota

02/18/2017

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie

 – zaprojektowanie i wykonanie ulotki na temat''

„POLSKIE MIEJSCA W CHICAGO I OKOLICACH, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ”

tekst powinien być napisany własnoręcznie, zdjęcia i mapkę można wydrukować format 9 in na 12 in (construction paper), może być złożona na 2 lub 3 części. Prace muszą być wykonane do 25 lutego.

Jęz.polski

Temat: Przygotowujemy się do konkursu ortograficznego. Powtarzanie wiadomości.

Praca domowa- ćwiczenia-4, 5 strona 63, ćw.1,2,3,4 strona65-66

- dwie kartki xero

Geografia

-Przygotuj się do prezentacji projektu.

 

 

Sobota

02/11/2017

Jęz. polski- '' Opowiadanie pt''Ta cisza była mądrością'' -opowiadanie o bezgranicznej miłości. ( strona142-143)

Praca domowa:

1. Napisz 10- 15( na kartce) zdań na temat: '' Co ci się udało zrobić w życiu bezinteresownie i jak się czułeś w tym momencie''

2. Dwie kartki xero z odmianą rzeczownika.

3.Dyktando z tego opowiadania- (pierwszych 8 linijek)

Historia

1.Przygotuj sie do sprawdzianu o królach elekcyjnych.

Geografia.

1. Przygotuj się w domu do prezentacji swego projektu. Przedstaw ją mamie i tacie, staraj się mówić z pamięci o najważniejszych faktach.

 

Sobota

02/04/2017

PÓŁROCZNE INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPNĄ SOBOTĘ W GODZINACH 8:30-9:00 ORAZ 1:00 -1:30

Jęz.polski

Temat: Ćwiczenia w odmienianiu rzeczowników w Narzędniku i Miejscowniku.( strona 57-58)

Praca domowa - Uzupełnij tabelkę w zeszycie.

Rzeczownik

 

Narzędnik  l.mnoga

Miejscownik l.mnoga

Drewniana podłoga

 

 

 

Wysoki budynek

 

 

 

Czerwony samochód

 

 

 

Żółte kwiaty

 

 

 

Miła koleżanka

 

 

 

Długa sukienka

 

 

 

Zimny pokój

 

 

 

2. Odpowiedz na pytania z drugiego rozdziału '' Marcina Kozery''

1. Dlaczego nauczycielka była zaniepokojona zachowaniem Marcina?

2. Dokąd Marcin zabrał Krysię?

3. Dlaczego Marcin miał był smutny kiedy nauczyciel w angielskiej szkole mówił " Moja Anglia''

4.  Przeczytaj następny rozdział '' Marcina Kozery''

Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości o królach elekcyjnych.

Geografia:

Temat: Powtórzenie wiadomości o miastach

Praca domowa:

1. Dwie kartki xero

2. Prezentacja projektu o wybranym mieście w następnym tygodniu.

 

 

 

 

 

Sobota

01/28/2017

Jęz.polski

Temat: ''Marcin Kozera'' M.Dąbrowskiej- życie polskich dzieci w Anglii.

Praca domowa

Przeczytaj następny rozdział ''Marcina Kozery''

2. Na podstawie pierwszego rozdziału o Marcinie, napisz  do niego list ( około 10 zdań) dlaczego powinien on chodzić do polskiej szkoły.

Historia

Temat: Wojny z Turcją. Jan III Sobieski.

Praca domowa

ćwiczenie 3,4,6,8 strona 71-73

Krzyżówka -kartk xero

Geografia

Temat : Podróże po miastach polskich

ćwiczenie1 strona 50

Projekt o wybranym mieście. Uczniowie wylosowali miasto na temat którego mają wykonać projekt. Szczegóły w ćwiczeniu2 strona51. Prezentacja projektu 11 lutego.

 

 

 

Sobota

01/21/2017

Jęz.polski

Temat:Ćwiczenia sprawdzające z odmiany rzeczwoników przez przypadki.

Praca domowa

ćwiczenia 3,4,5,6,7 strona 55-56

Przeczytaj pierwszy rozdział opowiadania M.Dąbrowskiej pt'' Marcin Kozera'' i napisz w zeszytach w puntktach plan wydarzeń.( dzieci dostały książki tydzień temu)

Historia

Temat: Wojna z Turkami

Praca domowa

ćw. 2,3,5,7,8 strona 58-61

 

Sobota

01/14/2017

Uczniowie pracowali nad kartkami na Dzień Babci i Dziadka, proszę pomóc im wysłać je do naszych kochanych Babć i Dziadków.

Jęz.polski

Temat: ''Tomek Wilmowski w Australii'' framgmenty książki. Życie Pawła Strzeleckiego. (strona 116)

Praca domowa

ćwiczenie 1,2,3 strona 117 ( w zeszycie)

Dyktando za tydzień! Poćwicz pisanie  streszczenia tego opowiadania ( na samej górze, czerwona czcionką strona 116)

Historia

Temat: Kutlura baroku

praca domowa

1. Projekt z historii -wybierz jedent zabytek kultury baroku( może to być zabytek architektury, rzeźba, obraz), wydrukuj to, opisz go ( kto jest autorem, lata powstania, cechy charakterystyczne), zadbaj o estetykę tego projektu. Projekty bedą wywieszone przed klasą.

Geografia

Temat: Powtórzenie wiadomości z geografii

Praca domowa- dokończ pytania sprawdzające wiadomości z geografii. Za tydzień sprawdziań ! 

 

 

Sobota

01/07/2017

Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim Rodzicom i uczniom życzy wychowawczyni E.Batura

Praca domowa

Historia

Temat: Potop szwedzki (strona 41-45)

ćwiczenie 2,7,8,10 ze strony 48-51

W zeszytach wyjaśnij słowa - husaria, klasztor, partyzant( szukaj odpowiedzi w książce)

Geografia

Temat: Wędrujemy po polskich wsiach. (strona 42-43)

Praca domowa

ćwiczenia 1-15 strona 44-45

Język polski

Temat: Zasady pisowni wyrazów wielką literą.

Praca domowa:

1. Wybierz 15 wyrazów,które są pisane wielką literą i ułóż z nimi zdania ( 5 wyrazów jako nazwy państw, stanów, dzielnic; 5 wyrazów z nawami geograficznymi, 5 wyrazów z mieszkańcami części świata, krajów,ras)

 

Sobota

12/10/16

Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców na wspólną wigilię w naszej klasie, która odbędzie się w następną sobotę po Jasełkach szkolnych. Przedstawienie Jasełek o godzinie 10:30.

Praca domowa:

Jęz.polski

Temat: Wigilia w nad wodospadami Iguacu.

ćwiczenie 1 strona 62 ( 15 zdań na kartce)

Geografia

Temat: Wędrujemy po wsiach polskich

Zapamiętaj ćwiczenie 3 ze strony 41

Historia

Temat: Królowie elekcyjni

Praca domowa

1.Napisz w zeszycie kim był Jan Zamoyski

2. Przeczytaj teskt z zeszytu o wojnach jakie toczył Stefan Batory z Moskwą i napisz krótką notatkę na ten temat.

 

Sobota

12/03/16

Dyżury rodziców naszej klasy rozpoczynają się w następną sobotę

12/10 oraz12/17

Historia

Temat: Demokracja szlachecka oraz wolna elekcja.

Praca domowa: ćwiczenie 3,4,4,6 strna 37-38

Język polski

Temat: Rzeczownik

Praca domowa: ćwiczenie 1,2,3 strona 45-47

Kartka xero (strona 33)

 

 

 

Sobota

11/19/16

Praca domowa:

1. Uzupełnij dwie kartki xero z geografii -''Postępuj zgodnie z poleceniami'' , ''Krzyżówka geograficzna''

2. Napisz jak spędziłeś Święto Dziękczynienia i komu chciałbyś podziękować w tym dniu.

 

Sobota

11/12/2016

Za tydzień nasza klasa wychodzi na wycieczkę do Muzeum Polskiego. Koszt wycieczki wynosi $5.00,  uczniowie dostali upoważnienia na wyjście z budynku. Wychodzimy o godzinie 9:15 bardzo proszę o punktualność.

Jęz.polski

Temat: Z wizytą u lekarza (zeszyt ćwiczeń)

Praca domowa

ćw.3,4 z tego tematu ( nie pamiętam jaka strona, zostawiłam ćwiczenia w szkole) 

2. kartki xero- ''Święto niepodległośći''

3. '' Którą  super moc chciałbyś mieć i dlaczego? ''( napisz 10-15 zdań na kartce)

Geografia

Temat: Z biegiem Odry

Praca domowa

1. Kartka xero na temat Wisły

2. ćwiczenia 1,2,3 strona 41

 

 

 

 

Sobota

11/05/2016

Jęz.polski

Temat: Analiza wiersza J. Kulmowej pt.''Zaduszki''

Praca domowa :

1. dwie kartki xero -'' Święto Pamięci Zmarłych'' oraz ''Dzień Wszystkich Świętych''

Goegrafia

Temat: Z biegiem Wisły

Praca domowa-

1.Podpisz prawe i lewe dopływy Polski (kartka xero)

2. Kartka xero pt. '' Ciekawe, dlaczego.... woda płynie w rzece''

3. ćwiczenia z książki - ćw.2 strona 37

Przygotuj się do sprawdzianu z geografii.

 

Sobota

10/30/16

Jęz.polski

Temat:Restauracje, hotele

Praca domowa:

ćwiczenie -2 strona 17, 5/21, 9,10,11 strona 23

Napisz 10 zdań na temat swojej ulubionej restauracji i dań jakie zamawiasz.

Historia

Temat:Tolerancja religijna w Polsce w XVI wieku

Praca domowa

ćwiczenie-6.7 strona 28

Geografia

Temat : Krainy geograficzne

Praca domowa

ćwiczenie : 3,4 strona 33

kartka xero ''Składniki krajobrazu''

 

 

Sobota

10/23/16

Jęz.polski

Temat:Lekcja podwórkowego życia.

Praca domowa:

1. Porozmawiaj z rodzicami na temat ich ulubionych zabaw z dzieciństwa, wybierz jedną z nich i opisz na kartce( 10 zdań)

2.Kartka xero z ćwiczeniami gramatycznymi.

Historia

Temat: Unia lubelska 1569 r.

Praca domowa

ćwiczenia 1,2,4,5 strona 26-28

Geografia

Temat: Krajobrazy Polski

Praca domowa

cw.7,1 strona 26-27

2.Kartka xero

 

 

 

Sobota 10/15/16

Jęz.polski

praca domowa- kartka xero pt.''Lekcja 1''

Historia

Temat: Polityka Zygmunta Augusta

praca domowa:

1. ćwiczenia 4,5,6,7,8 strona 17-19

2. Przygotuj się do sprawdzianu wiadomości z I rozdziału (strony 8-15) notatki z zeszytu.

Geografia

Temat: Mapa hipsometryczna

praca domowa:

1. dokończ mapkę w zeszycie

2.ćwiczenie 1,2,3,4 strona 25

 

Sobota 10/08/16

Jęz.polski

1. Napisz 10-15 zdań na temat ''Czego się boję najbardziej ?''

2. Przeczytaj opowiadanie ze strony 7 i naucz się  opowiadać.

Historia

Temta: ''Złoty wiek w Polsce''

Praca domowa:

1. Kartka z pytaniami do tematu lekcji.

Geografia

Temta: Kierunki świata

Praca domowa:

1. Kartka z ćwiczeniami

2. ćwiczenie 2 strona 23.

3. Naucz się określać kierunki świata ( sprawdzian za tydzień)

 

 

 

 

Sobota 09/24/16

Pracę domową proszę przynieść na 8 października

Jęz.polski

Temat: Znane i nieznane (ćwiczenia strona 9)

Praca domowa

ćwiczenie 3,4,8 strona 10-13

Napisz na kartce- Jaki jest twój ulubiony miesiąc i dlaczego?(10-15 zdań)

Geografia

Temat: Położenie Polski

Praca domowa

1. Naucz się określać kierunki świata po polsku.

2. Zapamiętaj sąsiadów Polski

3.ćwiczenie 2,3 strona 8 oraz uzupełnij mapkę Polski ze strony 12

Historia

Temat: Zygmunt Stary

Praca domowa: ćwiczenie na kartce - zadanie 1, ( uzupełnij tekst )

 

 

Sobota 09/17/16

BARDZO PROSZĘ OSOBY KTÓRE NIE PRZYNIOSŁY PIENIĘDZY NA WYCIECZKĘ O PRZYNIESIENIE ICH W NASTĘPNĄ SOBOTĘ

Praca domowa

Jęz.polski

Temat: Rodzaje słowników języka polskiego.

1.Zeszyt ćwiczeń- zadanie 5,6,7, strona6-7

2. Napisz o swoich wakacjach (na kartce 6-10 zdań), przynieś zdjęcie, lub wydrukuj zdjęcie z miejsca w którym byłeś lub też narysuj.

3. Kartka xero- Lekcja 1 ,'' Czy pamiętasz''

Geografia

Temat: Wstęp do geografii Polski

1. Pytania na kartce do tematu lekcji.

Historia

Temat: Synowie K.Jagiellończyka

1. Krzyżówka na kartce xero o symbolach narodowych.

 

 

Masz pytanie? Zadzwoń:

312.929.9901

Więcej informacji kontaktowych »

Strony klasowe

Zadania domowe, informacje od nauczyciela - teraz dostępne na stronach klasowych bez hasła.

Patron medialny międzyszkolnego konkursu pt. „Polskie miejsca w Chicago i okolicach o których warto wiedzieć”

Nadchodzące wydarzenia:

Zobacz cały kalendarz »

  Formularz zgłoszenia życzeń do okolicznościowego pamiętnika z okazji 25. rocznicy.

Prawa autorskie należą do Polskiej Szkoły
im. Trójcy Świętej w Chicago, 2004-2017

XHTML

admin