Trójcowo wychowuje intelektualnie i duchowo od 1992 roku.

KLASA 7 - p. ELŻBIETA BATURA

Sobota
02/17/18
Język polski
Temat: Opowiadanie pt. ''Kradzież czy sport'' strona 152
Praca domowa:
1. Dwie kartki xero z ćwiczeniami z pisowni ''ó'' i ''u''
2. Przypadki dziecięcych kradzieży zdarzają się w różnych miejscach, np. w szkole, w sklepach. Napisz na kartce jak myślisz dlaczego dzieci kradną? (cała strona)
3.Przygotuj się do dyktanda - pierwszy paragraf opowiadania -strona 152.
Geografia
Temat : Gleby w Polsce
Praca domowa:
1.Przygotuj się do kartkówki z tematów ''Klimat Polski''  i ''Wody powierzchniowe Polski''- notatki w zeszycie oraz z książki.
 
 
 
 
Sobota
02/11/18
Geografia
Temat: Jeziora w Polsce ( strona 49-51)
Praca domowa:
1. Zrób notatkę z przeczytanego tekstu
2.ćwiczenie 3, 4 strona 53
 
Historia
Temat: Życie w trzech zaborach.
Praca domowa:
Przygotuj sie do kartkówki z tego tematu.
 
Język polski
Temat :Jak nie mylić z bombą bąbla. ( ćwiczenia strona 35)
Praca domowa:
1. ćwiczenie 1strona 35, 4,5 strona 36
2. Napisz na kartce na całą stronę '' Jakie miejsce chciałbyś odwiedzić i dlaczego''
3. Kartka xero, ćwiczenia z ortografii
Sobota
02/02/18
Język polski
Temat: Jak zapisywać i czytać daty.
Praca domowa:
1. ćwiczenie 4,5 strona 41-42
2. Trzy kartki xero( tryb rozkazujący)
3. Przygotuj się do dyktanda ( przełożone z poprzedniego tygodnia)
 
Historia
Temat : Autonomia Galicji
Praca domowa:
1. ćwiczenie 2,3,4,5,7 strona 55-57
Geografia
Temat: Morze Bałtyckie
Praca domowa :
1.Dokończ pytania z książki o Morzu Bałtyckim 1,2,3,4,5,6 ( w klasie skończyliśmy 7,8,9)
 
 
 
 
Sobota
01/27/18
 
Jęz.polski
Praca domowa:

Praca domowa ćw.9 strona 143 ( Napisz dalszy ciąg historii znajomości Natalki z Anią)

 Historia

Praca domowa:

wyjasnij słowa :

1. germanizacja, rusyfikacja,

2. Naucz się na pamięć pierwszej zwrotki Roty.

Geografia

Praca domowa:

 

 ćw. 1, 2,3 strona 53

oraz 2/54

 

 

Sobota
01/20/18
Jęz.polski
Temat: Tryb przypuszczający (zeszyt ćwiczeń)
Praca domowa:
1. ćwiczenia-dzieci mają zaznaczone które ćwiczenia z tego tematu lekcji.
2. Kartka z ćwiczeniami o trybie rozkazującym i przypuszczającym
3. Naucz się czytać opowiadanie pt '' Zagubieni w lesie'' strona 123-124. wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 ze strony 124 na kartce.
4. Przygotuj się do dyktanda - pierwszy paragraf z tego opowiadania, zaczynający sie od słów ''był przepiękny ....'' kończący sie na '' czekali na spóźnialskich''
Historia
Temat: Jak nie udało sie z Polaków zrobić Rosjan. ( strona 47-48)
Praca domowa: zrobić notatkę w zeszycie z tego tematu lekcji.
ćwiczenie 1 strona 55
 
 
 
Sobota
01/13/18
Jęz.polski
Temat: Prośba, nakaz, rozkaz- tryb rozkazujący strona 25
Praca domowa- ćwiczenie 2,3,4,5,9 strona 26-28
Kartka xero z ćwiczeniami.
Historia
Temat: Powtórzenie wiadomości z I półrocza.
Przygotuj się do sprawdzianu ( uczniowie mają pytania do nauczenia się)
Geografia
Temat: Wody Polski
Praca domowa- Kartka xero z pytaniami do tematu lekcji.
 
Sobota
01/06/18
Historia
Temat: Arcydzieła, które wyrosły z tęsknoty za Ojczyzną (str. 39)
Praca domowa
1. Kartk xero z pytaniami do tematu lekcjiGeografia
Temat: Klimat Polski
Praca domowa
1. kartka z pytaniami do lekcji
2. ćwiczenia 4,5  strona 45
Jęz.polski
Temat : Rozmowy o przyjaźni na podstawie poezji A.Mickiewicza pt. "Przyjaciele''
1. Napisz na kartce -'' Czy we współczesnym świecie łatwo jest znaleźć przyjaciela? Jakie cechy powinien posiadać prawdziwy przyjaciel?
2. kartka  xero z ćwiczeniami .
 
 
Sobota
12/9/17
Przypominam o przyniesienie prezentów dla swoich kolegów i koleżanek '' Secret Santa''
Geografia
Temat: Surowce mineralne
Praca domowa:
1. Uzupełnij mapkę , ( zaznacz miejsca występowania surowców mineralnych w Polsce, skorzystaj z mapki w książce strona 37)
2. Zadanie domowe ze strony 38 ( książka)
Historia
Temat: Emigracja po powstaniach.
1 Pytania do tematu (kartka xero)
2. ćwiczenia ze strony 1,2 strona 44
 
Sobota
12/02/17
Przypominam o akcji ''Szlachetna paczka''
Jęz.polski
1. Napisz 6 wydarzeń z życia św. Makskymiliana Kolbe ( w zeszycie)
2. Przeczytaj opowiadanie pt.'' Gdzie jest mój pies'' strona 157-158 i odpwiedz na pytanie 5 ze strony 159 w zeszycie.
3. Napisz list do Jacka, w którym poradzisz mu co powinien zrobić.( na kartce)
Sobota
11/18/17
Jęz. polski
Temat: Nieosobowe formy czasownika zakończone na -no, -to ( zeszyt ćwiczen strona 21-24)
Praca domowa
1. ćwiczenia 1 str.21 , ćw. 5,6,7,8 str 23-24
2. Dokończ opowiadanie pt.'' Prawdziwy skarb'' kartka xero. ( osoby które nie wzięły kartki lub nie były w szkole proszę napisać o tym jak spędziły Święto Dziękczynienia)
3. kartka xero - Andrzejki - test z wiadomości
Historia
Temat: Powstanie Styczniowe
Praca domowa
1. Kartka xero- wiadomości o Powstaniu Styczniowym
2. ćwiczenia z książki- ćw. 4,6, 7 strona 36-37
Geografia
Temat: Powtórzenie wiadomości o przeszłości geologicznej Polski.
Praca domowa:
1. Przeczytaj uważnie notatki z zeszytu z tego tematu i naucz się odpowiadać na pytania:
a. co to jest geologia?
b.  co to jest zlodowacenie?
c. co spowodowało zlodowacenie?
d. co pozostawiły po sobie zlodowacenie w Polsce?
 
 
 
 
 
Sobota
11/11/17
Jęz.polski
Temat: Bohaterski czyn Alka w opowiadaniu pt. '' Bohaterski czyn Alka'' (strona 45)
Praca domowa:
1.  Napisz jakie znaczenie miało dla Polaków zdjęcie płyty z niemieckim napisem z pomnika polskiego uczonego oraz spróbuj scharakteryzować Alka i jego czyn ( użyj wyrazy z ramki ze strony 47). Napisz to na kartce.
2. Przygotuj się do dyktanda - z tego samego opowiadania drugi paragraf ze strony 45-46.
3. Przeczytaj wiadomości o harcerstwie polskim podczas II wojny światowej ze strony 49-50.
Geografia
1. Kartka xero- Ludność Polski
2. Naucz się pokazywać województwa na mapie.
 
 
 
''
Sobota
11/04/17
Jęz.polski
Temat : Pisownia rzeczowników zakończonych na -ia, -ja ( str 16-20)
Praca domowa:
1. Dokończ opowiadanie ''Pożar'' - kartka xero
2. ćwiczenia- cała strona 18 ( w zeszytcie ćwiczeń)  
Historia
Temat: Wojna polsko - rosyjska 1831
Praca domowa
1. Kartka xero pt.'' Powstanie Listopadowe''
2. Przygotuj się do sprawdzianu w przyszłym tygodniu z  tematów ;Legiony Dąbrowskiego, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie.
Geografia
Temat: Przeszłość geologiczna Polski
Praca domowa:
1. Kartka xero
2. Poćwicz pokazywanie województw na mapie( sprawdzian za dwa tygodnie)
 
Sobota
10/28/17
W przyszłą sobotę 4 listopada będą robione w naszej szkole  zdjęcia klasowe jak też i rodzinne. Uczniowie dostali formy do domu.
Język polski
Praca domowa: Napisz recenzję z obejrzanej opery narodowej pt''Straszny Dwór''. Zwróć uwagę na muzykę, stroje, temat opery.( osoby które nie były, proszę napisać recenzję z ostatnio przeczytanej książki).
W zeszycie napisz krótki życiorys Stanisława Moniuszki( twórcy tej opery) oraz wyjaśnij co znaczy słowo opera.
 
 
 
Sobota
 
10/21/2017
Historia
Temat: Powstanie Listopadowe
Praca domowa:
1. Krzyżówka ( kartka xero)
2. Pytania do tematu lekcji :''Powstanie Listopadowe''( kartka xero)
Jęz.polski
Temat: Dzień Dwujęzyczności
Praca domowa:
1. Opisz jedną lub dwie sytuacje w których byłeś dumny że mówisz po polsku ( na kartce)
2. Ułóż zdania z wyrazami : przyjaźni się, przeprosił, dumna, ogród.
 
Sobota
10/14/2017
Jęz.polski
ćwiczenia 17,18,19,20,21 strona 11
kartka xero -'' Abecadło''
Historia
Temat: Królestwo Polskie
Przeczytaj ze strony 21 i 22 '' Polacy - narodziny nowoczesnego narodu'' oraz '' Warszawa - Paryż północy'' i odpowiedz na pytania
w zeszycie
1. Kim byli Stanisław Staszic oraz Walerian Łukasiński
2. Dlaczego Warszawa nazwana była Paryżem północy
Geografia
Temat : Ludność Polski
1. kartka xero '' Ludność Polski''
2. ćwiczenia strona 13 
 
 
Sobota
10/07/2017
Jęz.polski
Temat: Ocena postępowania dziewczynek na podstawie opowiadania pt.''Wypracowanie''(strona 146)
odpowiedz na pytanie z książki :
Zastanów się w jaki sposób zakończyłoby się opowiadanie, gdyby:
1.nauczycielka poporosiła Krysię o pokazanie zeszytu z wypracowaniem
2. Ania, nie chcąc otrzymać dwójki, powiedziała prawdę
3.Krysia przyznała się do braku zadania, gdy koleżanka została niesłusznie ukarana
WYBIERZ JEDNO ZAKOŃCZENIE I NAPISZ NA KARTCE W KILKU ZDANIACH.
Historia
Temat: Księstwo Warszawskie
praca domowa:
1. Kartka xero o Księstwie Warszawskim
2. Napisz krótką notatkę o Józfie Poniatowskim
3.ćw 4, 5 strona 18
Geografia
Temat: Podział administracyjny Polski
praca domowa:
1. Kartka xero
2. dokończ tabele ze strony 10-11
 
Sobota
09/30/2017
Uczniowie dostali upoważnienia na wyjazd na spektakl pt. ''Straszny dwór'' Wyjazd odbędzie się 28 października, cena biletu $25.
Jęz.polski
Temat : Przypomnienie wiadomości o częściach mowy.
Praca domowa:
zeszyt ćwiczeń - ćw.6 strona 7, ćw.8,9,10 strona 8-9
2. Napisz na pół strony jedno wydarzenie z wakacji( na kartce)
Historia
Temat: Legiony Dąbrowskiego
1. Napisz krótką notatkę biograficzną o H.Dąbrowskim
2.Krzyżówka - kartka xero
Geografia
Temat: Położenie Polski
praca domowa wszystkie  ćwiczenia ze strony 7
 

Masz pytanie? Zadzwoń:

312.929.9901

Więcej informacji kontaktowych »

Strony klasowe

Zadania domowe, informacje od nauczyciela - teraz dostępne na stronach klasowych bez hasła.

Patron medialny międzyszkolnego konkursu pt. „Polskie miejsca w Chicago i okolicach o których warto wiedzieć”

Nadchodzące wydarzenia:

 • 24 lutego 2018
  Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego
 • 3 marca 2018
  "Wilczym Tropem" - Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • 10 marca 2018
  Szkolny konkurs ortograficzny
 • 18 marca 2018
  Msza sztandarowa - godz. 12.15/ Dzień otwart szkoły/ Obiad przygotowany przez rodziców (niedziela)
 • 24 marca 2018
  Marsz dla Jezusa
 • 31 marca 2018
  Wielka Sobota – dzień wolny
 • 21 kwietnia 2018
  Ustna matura z j. polskiego
 • 22 kwietnia 2018
  Przedstawienie " Szewczyk Dratewka"
 • 28 kwietnia 2018
  Konferencja klasyfikacyjna
 • 5 maja 2018
  Parada Konstytucji 3 Maja

Zobacz cały kalendarz »

Prawa autorskie należą do Polskiej Szkoły
im. Trójcy Świętej w Chicago, 2004-2018

XHTML

admin