Trójcowo wychowuje intelektualnie i duchowo od 1992 roku.

WIADOMOŚCI SZKOLNE

Miedzyszkolny konkurs z okazji 25-lecia szkoły

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

POLSKIE MIEJSCA W CHICAGO I OKOLICACH,

O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ”

ORGANIZATOR: Polska Szkoła im. Trójcy św. w Chicago

CELE KONKURSU:

 • Uczczenie jubileuszu 25-lecia Polskiej Szkoły im. Trójcy Świetej w Chicago.

 • Rozwijanie zainteresowań historią lokalną i wdrażanie do udziału w życiu społecznym.

 • Propagowanie osiągnięć wielu pokoleń Polaków w Chicago i okolicach.

 • Kształtowanie postaw patriotycznych u młodego pokolenia i rozwijanie umiejętności wyszukiwania inspiracji artystycznych.

 • Odkrywanie i promowanie talentów polonijnych dzieci, inspirowanie do samorozwoju i spełniania ambicji artystycznych.

UCZESTNICY KONKURSU:

 • Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież z polonijnych szkół.

 • Forma uczestnictwa tylko indywidualna. Autorstwo zespołowe będzie wykluczone.

 • Podział na grupy wiekowe:

I grupa – uczniowie klas od I do IV

II grupa wiekowa – uczniowie klas od V do VII

III grupa wiekowa – uczniowie od klasy VIII do III liceum

 

 

 

FORMA KONKURSU „POLSKIE MIEJSCA W CHICAGO I OKOLICACH, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ”

 • I grupa wiekowa- wykonanie pocztówki wybranego miejsca zgodnie z tematem konkursu

 • technika dowolna

 • prace powinny być wykonane na papierze typu bristol

 • format nie mniejszy niż A-4 (8 in x 11 in) i nie większy niż 12in x 12 in

 • II grupa wiekowa – zaprojektowanie i wykonanie ulotki propagującej wybrane miejsce zgodnie z tematem konkursu

 • tekst powinien być napisany własnoręcznie, zdjęcia i mapkę można wydrukować

 • format 9 in na 12 in (construction paper), może być złożona na 2 lub 3

 • III grupa wiekowa – bądź przewodnikiem po polskich miejscach w Chicago i okolicach -

autorskie i indywidualne przygotowanie prezentacji multimedialnej

 • ilość slajdów – 20

 • pierwszy slajd powinien zawierać tytuł prezentacji wymyślony przez autora, imię i nazwisko ma być na karcie zgłoszeniowej

 • prezentacja ma być nagrana na flash drive

 • kopiowanie tekstu z internetu powoduje wykluczenie z konkusu

 

ZASADY KONKURSU

 • Konkurs ma formę artystyczno-literacką i multimedialną.

 • Prac nie należy podpisywać. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy umieścić w zaklejonej kopercie i dołączyć do pracy.

 • Flash drive razem z zaklejoną w kopercie formą zgłoszeniową należy włożyć do plastykowej torebki (ziplock).

 • Prace oceniać będzie pozaszkolne jury, którego werdykt będzie ostateczny.

 • Prace staja się własnością organizatora konkursu.

 • Prace mogą zostać wykorzystane do celów edukacyjnych według uznania organizatora konkursu.

 • O sprawach nie objętych regulaminem decydują organizatorzy.

KRYTERIA OCENY

 • Staranność wykonania.

 • Poprawność merytoryczna.

 • Zgodność pracy z tematem i regulaminem.

 • Pomysłowość, kreatywność, oryginalność.

TERMINY

Każda szkoła przysyła nie więcej niż 3 (trzy) prace z każdej grupy wiekowej, które będą ją reprezentowały w finale. Należy je dostarczyć pocztą na adres szkoły lub do siedziby ZNP do 25 lutego 2017r.

Adres: Polska Szkoła im. Trójcy Świętej

1118 N. Noble

Chicago, IL. 60642

Wyłonieni laureaci oraz szkoły, z których pochodzą, zostaną powiadomieni telefonicznie. Rozdanie nagród nastąpi 19 marca 2017r.

NAGRODY

We wszystkich kategoriach wiekowych nagrodzone będzie miejsce I,II i III. Przyznane mogą być również wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.

UWAGI KOŃCOWE

Ewentualne pytania należy kierować do pani Anny:

e-mail: obartuch@sbcglobal.net

Tel. (773) 704-9389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masz pytanie? Zadzwoń:

312.929.9901

Więcej informacji kontaktowych »

Strony klasowe

Zadania domowe, informacje od nauczyciela - teraz dostępne na stronach klasowych bez hasła.

Patron medialny międzyszkolnego konkursu pt. „Polskie miejsca w Chicago i okolicach o których warto wiedzieć”

Nadchodzące wydarzenia:

 • 24 lutego 2018
  Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego
 • 3 marca 2018
  "Wilczym Tropem" - Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • 10 marca 2018
  Szkolny konkurs ortograficzny
 • 18 marca 2018
  Msza sztandarowa - godz. 12.15/ Dzień otwart szkoły/ Obiad przygotowany przez rodziców (niedziela)
 • 24 marca 2018
  Marsz dla Jezusa
 • 31 marca 2018
  Wielka Sobota – dzień wolny
 • 21 kwietnia 2018
  Ustna matura z j. polskiego
 • 22 kwietnia 2018
  Przedstawienie " Szewczyk Dratewka"
 • 28 kwietnia 2018
  Konferencja klasyfikacyjna
 • 5 maja 2018
  Parada Konstytucji 3 Maja

Zobacz cały kalendarz »

Prawa autorskie należą do Polskiej Szkoły
im. Trójcy Świętej w Chicago, 2004-2018

XHTML

admin